Trnavský kolík

❈ Kontakt 

Triatlon Trnavský kolík

email: trnavskykolik@seznam.cz

gsm: +420 604 613 631

763 18 Trnava u Zlína, Česká republika